^Back To Top

Contact Information
Telephone: 666-977-944
e-mail:office@diablodesign.eu

 • 1 Cele projektu

  Wzmocnienie potencjału szkoły poprzez stworzenie i wyposażenie 3 specjalistycznych pracowni (geomatyki, zajęć praktycznych i pracowni multimedialnej) i 21 stanowisk egzaminacyjnych,
 • 2 Cele projektu

  Podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych 19 nauczycieli podczas 14 szkoleń,
 • 3 Cele projektu

  Doskonalenie umiejętności zawodowych 152 uczniów (w tym 20 kobiet) we współpracy z 6 pracodawcami,
 • 4 Cele projektu

  Wyrównanie i doskonalenie wiedzy na poziomie rozszerzonym z matematyki przez 45 uczniów (5kobiet) i fizyki przez 45 uczniów (5kobiet),
 • 5 Cele projektu

  Zwiększenie umiejętności planowania kariery edukacyjno-zawodowej oraz wzmocnienia potencjału wejścia na rynek pracy 152 uczniów (20 kobiet).

COPYRIGT @2013 FREE JOOMLA TEMPLATES